Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor boek2/titeldeel3/afdeling2/artikel63k

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 65

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25

Verwijzingen naar Afdeling 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Nieuw 11-11-2020
  samen met
  11-06-2021
  Stb. 2020, 507
  samen met
  Stb. 2021, 284
  34491 Inwtr. 1
  01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
  01-07-2011 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194

  Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/508 gesteld op 1 juli 2021.1)
  2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven