Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
  Artikel: 1
 3. Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 4. Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
  Artikel: 3
 5. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 13
 6. Besluit elektronische deponering handelsregister
  Artikel: 4
 7. Besluit financieel beheer netbeheerder
  Artikel: 3a
 8. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11f
 9. Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit
  Artikelen: 4, 5, 20
 10. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 9
 11. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 4.1.1
 12. Besluit melding transacties financiering terrorisme
  Artikel: 1
 13. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlagen: 1, 2
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 383, 435, 452
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 691, 913, 914
 16. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 5
 17. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, tweede lid, van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6
 18. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 10a, 10b, 11b, 12, 13, 15, 17b, 17c, 94, 95k
 19. Faillissementswet
  Artikelen: 212hgd, 369, 372, 381, 383
 20. Gaswet
  Artikelen: 2a, 2c, 3b, 3c, 4, 5, 9b, 10c, 10d, 85b
 21. Mededingingswet
  Artikel: 8
 22. Mediaregeling 2008
  Artikel: 1
 23. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 24. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 25. Ontslagregeling
  Artikel: 1
 26. Pensioenwet
  Artikel: 1
 27. Regeling Controleprotocol WNT 2021
  Bijlage: Bij de Regeling Controleprotocol WNT 2021
 28. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 1.1
 29. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
  Artikel: 1.1
 30. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 31. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 1
 32. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 1
 33. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 1
 34. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 1
 35. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 1
 36. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 1
 37. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 1
 38. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 39. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Bijlage: 1
 40. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021
  Bijlage: 1
 41. Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7
  Bijlage: 2
 42. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlage: I
 43. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlage: I
 44. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 1
 45. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikel: 1
 46. Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen
  Artikel: 2
 47. Regeling doorberekening kosten ACM
  Artikel: 5
 48. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 1
 49. Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 4
 50. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikel: 6
 51. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 3
 52. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 3
 53. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 3
 54. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 55. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 3
 56. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 3
 57. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 3
 58. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 59. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 3
 60. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 3
 61. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 3
 62. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 3
 63. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 3
 64. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 3
 65. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 3
 66. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikelen: 1, 4
 67. Regeling schoolfruit, -groenten en -zuivel 2021
  Bijlage: 2
 68. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 2
 69. Regeling splitsingsplannen
  Artikel: 1
 70. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
  Bijlage: 2
 71. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Bijlage: 1
 72. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021
  Bijlage: 1
 73. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3
 74. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
  Bijlage: I
 75. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.5.6
 76. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 1
 77. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 78. SER-Fusiegedragsregels 2015
  Artikel: 1
 79. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikel: 1.1
 80. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
  Artikel: 1
 81. Telecommunicatiewet
  Artikel: 5a.7
 82. Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025
  Artikel: 1
 83. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 16, eerste lid, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6
 84. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikel: 7
 85. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 3
 86. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 87. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, eerste lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, respectievelijk artikel 15, eerste lid, van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6
 88. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 6
 89. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
  Artikel: 3
 90. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  Artikel: 2
 91. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 92. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikelen: 1, 8a
 93. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.2.1, 2.2.1, 4.1.1, 4.2.6
 94. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 62
 95. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 12ac, 12ba
 96. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:1, 1:114, 1:128, 1:129, 3a:36, 5:71
 97. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 63c
 98. Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
  Artikel: 4
 99. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
  Artikelen: VII, VIb, VId
 100. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (voortgang energietransitie)
  Artikelen: VII, VIII, VIIIa, XIV, XIVa, XV
 101. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 28b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Wijziging 15-11-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-01-1992 Vervallen 15-11-1989
samen met
02-04-1991
Stb. 1989, 541
samen met
Stb. 1991, 199
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
25-11-1988 Nieuw 10-11-1988 Stb. 1988, 517 19813 10-11-1988 Stb. 1988, 517
Naar boven