Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 20-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:32
 3. Beleidsregel subsidies NOvA
  Artikel: 4
 4. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 5. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 11
 6. Besluit strategische goederen
  Artikel: 25
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 383, 435, 452
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 138, 248
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 15i
 10. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 18
 11. Regeling op de advocatuur
  Artikel: 32
 12. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 13. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel: 3
 14. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 15. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlagen: I, Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 16. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 19. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
  Artikel: 5
 20. Wet op het notarisambt
  Artikel: 24
 21. Wet strategische diensten
  Artikel: 15
 22. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 531

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
01-01-1994 Nieuw 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
01-01-1994 Vervallen 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
01-01-1992 Vervallen 15-11-1989 Stb. 1989, 541 17725 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Nieuw 15-11-1989 Stb. 1989, 541 17725 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-07-1976 Nieuwe-regeling 22-07-1976 Stb. 1976, 395 3769 18-06-1976 Stb. 1976, 339
Naar boven