Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:32
 3. Beleidsregel subidies NOvA
  Artikel: 4
 4. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 5. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 11
 6. Besluit strategische goederen
  Artikel: 25
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 383, 435, 452
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 138, 248
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 15i
 10. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 18
 11. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 12. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel: 3
 13. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 14. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlagen: I, Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 15. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 16. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
  Artikel: 5
 18. Wet op het notarisambt
  Artikel: 24
 19. Wet strategische diensten
  Artikel: 15
 20. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 531

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25
Terug naar begin van de pagina