Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

  1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
    Artikel 65
  2. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
    Artikel 1

Verwijzingen naar Boek 2

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikel 995
Terug naar begin van de pagina