Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 53a
 2. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 36lc, 69

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 42
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124
 3. Beschikking Vriendenloterij 2011
  Artikel 15
 4. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
  Bijlage 1

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
Terug naar begin van de pagina