Vaststelling sein

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 19-06-1976 t/m 30-11-2008

Vaststelling sein

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 19, eerste lid, onder b, van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Het sein als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, van de Quarantainewet is het sein, dat een schip ingevolge het bepaalde in de punten 61–67 van de Instructie voor de loodsen, houdende voorschriften met betrekking tot de Quarantainedienst (Stcrt. 1975, 80), in de daarbij aangegeven omstandigheden moet voeren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 9 oktober 1963, nr. 69.017, Directie Volksgezondheid, Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, Afdeling B.Z.D.G., Stcrt. 200, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst.

Leidschendam, 9 juni 1976

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. M. Hendriks

Naar boven