Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-1976.
Geldend van 13-07-1976 t/m 21-12-2009

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 13-07-1976

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-1976)

Opmerking

Tekening ligt ter inzage bij Rijkswaterstaat dir. Noord-Holland te Haarlem.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2009 Intrekking-regeling 09-11-2009 Stb. 2009, 489 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 1
13-07-1976 Nieuwe-regeling 25-05-1976 Stcrt. 1976, 119 RRW34436 25-05-1976 Stcrt. 1976, 119

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven