Aanwijzing uitvoerenden van muziekwerken in het openbaar

[Regeling vervallen per 15-07-2003.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 18-05-1976 t/m 14-07-2003

Aanwijzing uitvoerenden van muziekwerken in het openbaar

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 12 van het Koninklijk besluit van 12 oktober 1932 (Stb. 496).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

Als groepen van hen die muziek werken in het openbaar uitvoeren of doen uitvoeren worden ingevolge artikel 12 van het Koninklijk besluit van 12 oktober 1932 (Stb. 496) aangewezen:

 • 1. de Vereniging Contactorgaan van Nederlandse Orkesten;

 • 2. de Nederlandse Omroep Stichting;

 • 3. de Nederlandse Bioscoopbond;

 • 4. het Bedrijfschap HORECA;

 • 5. de Stichting Centraal Beraad Amateuristische Muziekbeoefening CBAM;

 • 6. de Bond van Kermisbedrijfhouders ‘BOVAK’;

 • 7. de Nederlandse Kermis Bond;

 • 8. de Stichting Samenwerkende Landelijke Centrale Organen voor Wijk-, buurt- en clubhuiswerk SALCO;

 • 9. de Nationale Ziekenhuisraad;

 • 10. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • 11. de Staat der Nederlanden;

 • 12. de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden;

 • 13. de Raad voor het Grootwinkelbedrijf;

 • 14. de Nederlandse Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk;

 • 15. het Overlegorgaan van de Centrale Ondernemersorganisaties in het Midden- en Kleinbedrijf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-07-2003]

De beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 1969, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 381/669, wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 6 april 1976

De

Minister

voornoemd,

A. A. M. van Agt

Naar boven