Wet melding collectief ontslag

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet melding collectief ontslag
    Artikelen: 6a, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274 Alg. 1
01-03-2012 Nieuw 17-11-2011 Stb. 2011, 597 32718 19-12-2011 Stb. 2011, 655 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Artikel XXII, tweede lid, van Stb. 2014/216 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel II van Stb. 2011/597 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven