Wet melding collectief ontslag

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-07-2015 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274 Alg. 1
01-03-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 597 32718 19-12-2011 Stb. 2011, 655 Alg. 2
01-05-2004 Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 104 28986 15-04-2004 Stb. 2004, 182
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-01-1994 Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 386 22970 13-09-1993 Stb. 1993, 492
01-01-1991 Wijziging 28-06-1990 Stb. 1990, 403 21063 17-12-1990 Stb. 1990, 632
01-12-1976 Nieuwe-regeling 24-03-1976 Stb. 1976, 223 13324 17-11-1976 Stb. 1976, 625

Opmerkingen

  1. Artikel XXII, tweede lid, van Stb. 2014/216 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel II van Stb. 2011/597 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven