Wet melding collectief ontslag

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2012.
Geldend van 01-03-2012 t/m 30-06-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-03-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 Alg. 1
01-07-2015 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274 Alg. 2
01-03-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 597 32718 19-12-2011 Stb. 2011, 655 Alg. 3
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332 Inwtr. 4
Nieuw 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332

Opmerkingen

  1. Artikel CIX van Stb. 2016/290 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel XXII, tweede lid, van Stb. 2014/216 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel II van Stb. 2011/597 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Treedt in werking als de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 enz. (Flexibiliteit en zekerheid) (Stb. 1998, 300) in werking treedt.4)
Naar boven