Aanwijzing vestigingsplaats casino's/Valkenburg-Houthem en Zandvoort

Geldend van 10-03-1976 t/m heden

Vestigingsplaatsen speelcasino's/Aanwijzing gemeenten Valkenburg-Houthem

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 15 september 1975 (Stcrt. 1975, nr. 194);

Gezien voorts de besluiten van de gemeenteraad van Valkenburg-Houthem en van de gemeenteraad van Zandvoort van respectievelijk 19 december en 16 december 1975.

Besluiten:

Artikel 1

Valkenburg-Houthem en Zandvoort worden aangewezen als gemeenten waarvoor bij de Organisatiebeschikking casinospelen (Stcrt. 1975, 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

, 19 februari 1976

De

Staatssecretaris

van Justitie,

H.J. Zeevalking

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Terug naar begin van de pagina