Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-02-1976.
Geldend van 24-02-1976 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 676/43
Identificatienummer BWBR0003019
Rechtsgebied Ondernemingspraktijk
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 40, Wet op de Accountants-administratieconsulenten

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 24-02-1976

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2013 Intrekking-regeling 13-12-2012 Stb. 2012, 680 13-12-2012 Stb. 2012, 681
24-02-1976 Nieuwe-regeling 19-02-1976 Stcrt. 1976, 37 676/43 19-02-1976 Stcrt. 1976, 37
Naar boven