Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-02-1976.
Geldend van 24-02-1976 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 24-02-1976

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 24-02-1976)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 13-12-2012 Stb. 2012, 680 13-12-2012 Stb. 2012, 681 Alg. 1
24-02-1976 Nieuwe-regeling 19-02-1976 Stcrt. 1976, 37 676/43 19-02-1976 Stcrt. 1976, 37

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven