Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet aansprakelijkheid olietankschepen

[Regeling vervallen per 17-11-2004.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 07-01-1976 t/m 16-11-2004

Aanwijzing ambtenaren scheepvaartinspectie als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen

[Regeling vervallen per 17-11-2004]

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat:

  • 1. de ambtenaren van de scheepvaartinspectie aan te wijzen als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 24 december 1975

De Minister voornoemd,

Van Agt.

Naar boven