Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-1975.
Geldend van 30-12-1975 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk AMP1168
Identificatienummer BWBR0003012
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 30-12-1975

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
30-12-1975 Nieuwe-regeling 23-12-1975 Stcrt. 1975, 250 AMP1168 23-12-1975 Stcrt. 1975, 250
Naar boven