Instelling Stuurgroep Onderwijsstimulering

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 10-09-1975 t/m 30-12-2004

Instelling Stuurgroep Onderwijsstimulering

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Gezien de Organisatiebeschikking O en W.

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van de datum van deze beschikking in te stellen een interdepartementale Stuurgroep Onderwijsstimulering (STOS).

Taak:

De stuurgroep is belast met:

 • -

  de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het onderwijsstimuleringsbeleid;

 • -

  het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen van de nota "Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandssituaties".

Leden:

 • dr. W. Voster, O en W/OP, tevens voorzitter;

 • drs. C. van der Valk, O en W/OP, tevens secretaris;

 • B.G. Braaksma, O en W/KBO;

 • drs. S.J.C. van Eyndhoven, CRM/JVS;

 • J. de Groot, O en W/KBO;

 • P.Th. M. Hageman, CRM/ Samenlevingsopbouw;

 • drs. N. ten Kate, O en W/OP;

 • mej. mr. M. Th. Ritmeester, hfd. insp. KO;

 • J. Sinnema, hfd. insp. LO;

 • drs. B. C. H. Verdoes, CRM/ Samenlevingsopbouw;

 • mej. C. Overduin, O en W, is toegevoegd als administratief secretaris.

Bevoegdheden:

 • a. werkgroepen kunnen worden gevormd, waarvan ook niet-stuurgroepleden deel kunnen uitmaken;

 • b. de vergaderingen van de stuurgroep kunnen worden bijgewoond door waarnemers, deskundigen en andere personen

 • c. leden van de stuurgroep kunnen zich laten vertegenwoordigen door plaatsvervangers

Verantwoording:

De stuurgroep is verantwoording schuldig aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, aan wie zo nodig rapport zal worden uitgebracht.

Naar boven