Adviescommissie inzake wijziging wetten betreffende wetenschappelijk onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 28-09-1975 t/m 30-12-2004

Adviescommissie inzake wijziging wetten betreffende wetenschappelijk onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. Klein,

Besluit:

[Vervallen per 31-12-2004]

  • I in te stellen een commissie van advies, die tot taak heeft het uitbrengen van een advies inzake eventuele wijziging van de in de wetten betreffende het wetenschappelijk onderwijs en in het academisch statuut bestaande regelingen betreffende de organisatie en de inhoud van de studierichting der sociaal-culturele wetenschappen, in het bijzonder in de faculteiten der sociale wetenschappen;

  • II tot lid in deze commissie te benoemen:

    mr. A. de Roos, te Baarn; dr. A.J. Piekaar, te Wassenaar; prof. mr. H. H. Maas, te Voorschoten;

  • III tot voorzitter van de commissie te benoemen:

    mr. A. de Roos voornoemd.

, 1 september 1975

Terug naar begin van de pagina