Type-goedkeuring motorvoertuigen in het kader der Europese Gemeenschappen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-10-1996 t/m 31-12-2015

Type-goedkeuring motorvoertuigen in het kader der Europese Gemeenschappen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat in het kader van de Europese Gemeenschappen een aantal richtlijnen is tot stand gekomen, betrekking hebbende op de type-goedkeuring van motorvoertuigen alsmede de harmonisatie van technische eisen aan motorvoertuigen te stellen.

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2016]

te bepalen, dat indien wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van motorvoertuigen, opgenomen in de richtlijnen van de Raad of van de Commissie der Europese Gemeenschappen, waarvan een opgave als bijlage deel uitmaakt van deze beschikking, voor de toepassing van de Wegenverkeerswet en de daarop stoelende uitvoeringsvoorschriften een keuring op basis van de nationale voorschriften, voor zover het betreft de onderdelen waarop deze richtlijnen betrekking hebben, niet vereist zal zijn voor de registratie alsmede voor de toelating tot en het gebruik in het verkeer van nieuwe motorvoertuigen.

's-Gravenhage, 5 augustus 1975

De

Minister

voornoemd,

T. Westerterp

Bijlage behorend bij de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 augustus 1975, nr. 51561.

[Vervallen per 01-01-2016]

Overzicht EEG-richtlijnen met betrekking tot wegvoertuigen.

Nummer richtlijn

Publicatieblad

Onderwerp

70/156/EEG

L 42 23- 2-70

Richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

70/157/EEG

L 42 23- 2-70

Richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen.

70/211/EEG

L 76 6- 4-70

Richtlijn van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

70/222/EEG

L 76 6- 4-70

Richtlijn van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de plaats en het aanbrengen van de achterste kentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

70/311/EEG

L 133 18- 6-70

Richtlijn van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de stuurinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

70/387/EEG

L 176 10- 8-70

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende deuren van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

70/388/EEG

L 176 10- 8-70

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen.

71/127/EEG

L 68 22- 3-71

Richtlijn van de Raad van 1 maart 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen.

71/320/EEG

L 202 6- 9-71

Richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

73/350/EEG

L 321 22-11-73

Richtlijn van de Commissie van 7 november 1973 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen.

74/60/EEG

L 38 11- 2-74

Richtlijn van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegel(s), plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen).

74/61/EEG

L 38 11- 2-74

Richtlijn van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden.

74/132/EEG

L 74 19- 3-74

Richtlijn van de Commissie van 11 februari 1974 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

74/297/EEG

L 165 20- 6-74

Richtlijn van de Raad van 4 juni 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (gedrag van de stuurinrichting bij botsingen).

74/408/EEG

L 221 12- 8-74

Richtlijn van de Raad van 22 juli 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging).

74/483/EEG

L 226 2-10-74

Richtlijn van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen.

75/443/EEG

L 196 26- 7-1975

Richtlijn van de Raad van 26 juni 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de achteruitrij-inrichtingen en de snelheidsmeter van motorvoertuigen

75/524/EEG

L 236 8- 9-1975

Richtlijn van de Commissie van 25 juli 1975 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorie- en motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

76/114/EEG

L 24 30- 1-76

Richtlijn van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

76/115/EEG

L 24 30- 1-76

Richtlijn van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen.

76/756/EEG

L 262 27- 9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/757/EEG

L 262 27- 9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende retroflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/758/EEG

L 262 27-9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/759/EEG

L 262 27-9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/760/EEG

L 262 27- 9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/761/EEG

L 262 27- 9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten

76/762/EEG

L 262 27- 9-76

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende mistlichten, alsmede lampen daarvan, voor motorvoertuigen

77/212/EEG

L 66 12- 3-77

Richtlijn van de Raad van 8 maart 1977 betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen.

77/389/EEG

L 145 13-6-77

Richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake sleepinrichtingen voor motorvoertuigen

77/538/EEG

L 220 29- 8-1977

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

77/539/EEG

L 220 29- 8-1977

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende achteruitrijlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

77/540/EEG

L 220 29- 8-1977

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen

77/541/EEG

L 220 29- 8-1977

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

77/649/EEG

L 267 19-10-1977

Richtlijn van de Raad van 27 september 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake het zichtveld van de bestuurder van motorvoertuigen

78/315/EEG

L 81 28- 3-1978

Richtlijn van de Raad van 21 december 1977 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

78/316/EEG

L 81 28- 3-1978

Richtlijn van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters)

78/317/EEG

L 81 28- 3-1978

Richtlijn van de Raad van 21 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake ontdooiings- en ontwasemingsinrichtingen voor het glasoppervlak van motorvoertuigen.

78/318/EEG

L 81 28- 3-1978

Richtlijn van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende ruitewissers en ruitesproeiers van motorvoertuigen

78/507/EEG

L 155 13- 6-1978

Richtlijn van de Commissie van 19 mei 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/114/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

78/547/EEG

L 168 26- 6-1978

Richtlijn van de Raad van 12 juni 1978 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

78/548/EEG

L 168 26- 6-1978

Richtlijn van de Raad van 12 juni 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten inzake de verwarming van het interieur van motorvoertuigen

78/549/EEG

L 168 26- 6-1978

Richtlijn van de Raad van 12 juni 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-staten inzake de wielafschermingen van motorvoertuigen

78/632/EEG

L 206 29- 7-1978

Richtlijn van de Commissie van 19 mei 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 74/60/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegel(s), plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen)

78/932/EEG

L 325 20-11-1978

Richtlijn van de Raad van 16 oktober 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende hoofdsteunen van zitplaatsen van motorvoertuigen

78/1015/EEG

L 349 13-12-1978

Richtlijn van de Raad van 23 november 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen

79/488/EEG

L 128 26- 5-1979

Richtlijn van de Commissie van 18 april 1979, houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 74/483/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen

79/489/EEG

L 128 26- 5-1979

Richtlijn van de Commissie van 18 april 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

79/490/EEG

L 128 26- 5-1979

Richtlijn van de Commissie van 18 april 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

79/795/EEG

L 239 22- 9-1979

Richtlijn van de Commissie van 20 juli 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/127/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de lid-staten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen

80/233/EEG

L 51 25- 2-1980

Richtlijn van de Commissie van 21 november 1979 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

80/780/EEG

L 229 30- 8-1980

Richtlijn van de Raad van 22 juli 1980 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van tweewielige motorvoertuigen, met of zonder zijspan, en de bevestiging ervan op deze voertuigen

80/1267/EEG

L 375 31-12-1980

Richtlijn van de Raad van 16 december 1980 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

80/1268/EEG

L 375 31-12-1980

Richtijn van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen

80/1269/EEG

L 375 31-12-1980

Richtlijn van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

80/1272/EEG

L 375 31-12-1980

Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 houdende aanpassing, ingevolge toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/780/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van tweewielige motorvoertuigen, met of zonder zijspan, en de bevestiging ervan op deze voertuigen

81/333/EEG

L 131 18- 5-1981

Richtlijn van de Commissie van 13 april 1981 tot wijziging van Richtlijn 79/490/EEG houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

81/575/EEG

L 209 29- 7-1981

Richtlijn van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels in motorvoertuigen

81/576/EEG

L 209 29- 7-1981

Richtlijn van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

81/577/EEG

L 209- 7-1981

Richtlijn van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging)

81/643/EEG

L 231 15- 8-1981

Richtlijn van de Commissie van 29 juli 1981 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurder van motorvoertuigen

82/244/EEG

L 109 22- 4-1982

Richtlijn van de Commissie van 17 maart 1982 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

82/318/EEG

L 139 19- 5-1982

Richtlijn van de Commissie van 2 april 1982 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen

82/319/EEG

L 139 19- 5-1982

Richtlijn van de commissie van 2 april 1982 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

83/276/EEG

L 151 9- 6-1983

Richtlijn van de Raad van 26 mei 1983 tot wijziging van Richtlijn 76/756/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

84/8/EEG

L 9 12- 1-1984

Richtlijn van de Commissie van 14 december 1983 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

85/3/EEG

L 2 3- 1-1985

Richtlijn van de Raad van 19 december 1984 betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

85/205/EEG

L 90 29-3-1985

Richtlijn van de Commissie van 18 februari 1985 houdende aanpassing van de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/127/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen.

85/647/EEG

L 380 31-12-1985

Richtlijn van de Commissie van 23 december 1985 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

86/360/EEG

L 217 5-8-86

Richtlijn van de Raad van 24 juli 1986 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

86/364/EEG

L 221 7-8-86

Richtlijn van de Raad van 24 juli 1986 betreffende het bewijs dat voertuigen voldoen aan Richtlijn 85/3 betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

86/562/EEG

L 327 22-11-86

Richtlijn van de Commissie van 6 november 1986 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/127/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen

87/358/EEG

L 192 11-7-87

Richtlijn van de Raad van 25 juni 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

87/403/EEG

L 220 8-8-87

Richtlijn van de Raad van 25 juni 1987 tot aanvulling van bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

88/77/EEG

L 36 9-2-1988

Richtlijn van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen

88/194/EEG

L 92 9-4-88

Richtlijn van de Commissie van 24 maart 1988 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

88/195/EEG

L 92 9-4-88

Richtlijn van de Commissie van 24 maart 1988 tot aanpassing van aan de stand van de techniek van Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

88/218/EEG

L 98 15-4-88

Richtlijn van de Raad van 11 april 1988 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

88/321/EEG

L 147 14-6-88

Richtlijn van de Commissie van 16 mei 1988 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/127/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen

88/366/EEG

L 181 12-7-88

Richtlijn van de Commissie van 17 mei 1988 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurder van motorvoertuigen

88/436/EEG

L 214 6-8-1988

Richtlijn van de Raad van 16 juni 1988 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen de luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen (beperking van emissies van verontreinigende deeltjes door dieselmotoren);

89/235/EEG

L 98 11-4-1989

Richtlijn van 13 maart 1989 tot wijziging van Richtlijn 78/1015/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen

89/277/EEG

L 109 20-4-1989

Richtlijn van de Commissie van 28 maart 1989 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/759/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der Lid-Staten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/278/EEG

L 109 20-4-1989

Richtlijn van de Commissie van 28 maart 1989 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en signaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/297/EEG

L 124 5-5-1989

Richtlijn van de Raad van 13 april 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de zijdelingse afscherming (zijdelingse beschermingsinrichtingen) bij bepaalde motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/338/EEG

L412 25-5-1989

Richtlijn van de Raad van 27 april 1989 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen

89/458/EEG

L226 3-8-1989

Richtlijn van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging, voor wat betreft de Europese emissienormen voor auto's met een cilinderinhoud van minder dan 1,4 liter, van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen Luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen

89/461/EEG

L226 3-8-1989

Richtlijn van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen ten einde een aantal toegestane maximale afmetingen van gelede voertuigen vast te stellen

89/491/EEG

L238 15-8-1989

Richtlijn van de Commissie van 17 juli 1989 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de Richtlijnen 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG en 80/1269/EEG van de Raad op het gebied van motorvoertuigen

89/516/EEG

L265 12-9-1989

Richtlijn van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/517/EEG

L265 12-9-1989

Richtlijn van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/761/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende kopichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten

89/518/EEG

L265 12-9-1989

Richtlijn van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 77/538/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

90/628/EEG

L341 6-12-1990

Richtlijn van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing van de stand van de techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

90/629/EEG

L341 6-12-1990

Richtlijn van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen

90/630/EEG

L341 6-12-1990

Richtlijn van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurders van motorvoertuigen

91/60/EEG

L37 9-2-1991

Richtlijn van de Raad van 4 februari 1991 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen met het oog op de vaststelling van een aantal toegestane maximale afmetingen voor samenstellen

91/226/EEG

L103 23-4-1991

Richtlijn van de Raad van 27 maart 1991 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake opspatafschermingssystemen bij bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

91/422/EEG

L233 22-8-1991

Richtlijn van de Commissie van 15 juli 1991 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

91/542/EEG

L295 25-10-1991

Richtlijn van de Raad van 1 oktober 1991 tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen.

91/662/EEG

L366 31-12-1991

Richtlijn van de Commissie van 6 december 1991 tot aanpassing, wat het stuurwiel- en stuurbalansbedrag bij botsingen betreft, aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 74/297/EEG van de Raad.

91/663/EEG

L366 31-12-1991

Richtlijn van de Commissie van 10 december 1991 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG inzake de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

92/07/EEG

L 57 02-03-1992

Richtlijn van de Raad van 10 februari 1992 tot wijziging van Richtlijn 85/03/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen.

92/21/EEG

L 129 14-05-1992

Richtlijn van de Raad van 31 maart 1992 betreffende massa's en afmetingen van motorvoertuigen van categorie M 1.

92/22/EEG

L 129 14-05-1992

Richtlijn van de Raad van 31 maart 1992 betreffende veiligheidsruiten en materialen voor ruiten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

92/23/EEG

L 129 14-05-1992

Richtlijn van de Raad van 31 maart 1992 betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan.

92/24/EEG

L 129 14-05-1992

Richtlijn van de Raad van 31 maart 1992 betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen.

92/53/EEG

L 225 10-08-1992

Richtlijn van de Raad van 18 juni 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

92/62/EEG

L 199 18-07-1992

Richtlijn van de Commissie van 2 juli 1992 betreffende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 70/311/EEG van de Raad betreffende de stuurinrichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

92/97/EEG

L 371 19-12-1992

Richtlijn van de Raad van 10 november 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen.

92/114/EEG

L 409 31-12-1992

Richtlijn van de Raad van 17 december 1992 betreffende naar buiten uitstekende delen die zich voor de achterwand van de cabine van motorvoertuigen van categorie N bevinden

93/59/EEG

L 186 28-07-1993

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.

93/81/EEG

L 264 23-10-1993

Richtlijn van de Commissie van 29 september 1993 tot aanpassing van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad voor wat betreft de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

93/91/EEG

L 284 19-11-1993

Richtlijn van de Commissie van 29 oktober 1993 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 78/316/EEG van de Raad betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters).

93/116/EEG

L 329 30-12-1993

Richtlijn van de Commissie van 17 december 1993 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen.

94/12/EG

L 100 19-04-1994

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG

Terug naar begin van de pagina