Aanwijzing havens, welke moeten beschikken over een georganiseerde medische dienst

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geldend van 25-10-1975 t/m 30-11-2008

Aanwijzing havens, welke moeten beschikken over een georganiseerde medische dienst

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 10 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit.

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2008]

Als havens, welke moeten beschikken over voorzieningen als bedoeld in artikel 15 van de Internationale Gezondheidsregeling worden aangewezen de havens van de gemeenten Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Velsen (IJmuiden) en Vlaardingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2008]

De beschikking van 9 oktober 1963, nr. 69015, Directie Volksgezondheid. Hoofdafdeling Gezondheidszorg, Afdeling B.Z.D.G., (Stcrt. 200), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 mei 1975.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam. Brouwershaven, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam, Terneuzen, Velsen (IJmuiden), Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Zaanstad (Zaandam) en Zierikzee.

Leidschendam, 12 juni 1975

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. M. Hendriks

Terug naar begin van de pagina