Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-10-1976 t/m 23-01-2004

Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Beschikking Melkstandaardisatie 1975;

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfsschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten;

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1972 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsbeschikking Melkstandaardisatie 1975"; zij treedt in werking met ingang van 1 juni 1975.

's-Gravenhage, 22 mei 1975

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven