Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de commissie van beroep

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 21-05-1975 t/m 31-12-2012

Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de commissie van beroep

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het secretariaat van de commissie van beroep, bedoeld in artikel 18 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) bestaat uit een secretaris en een adjunct-secretaris.

Deze betrekkingen worden vervuld door personen die daartoe door de Minister van Economische Zaken worden aangewezen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat. Hij is belast met de administratieve werkzaamheden voortvloeiende uit de behandeling van beroepschriften en met de voorbereiding van de beslissingen daarop.

  • 2 De secretaris wordt bijgestaan door de adjunct-secretaris. Deze vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De secretaris en de adjunct-secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en beroepsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan de voorzitter van de commissie van beroep hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 14 mei 1975

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven