Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de Raad voor Accountants-administratieconsulenten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 07-11-1982 t/m 31-12-2012

Samenstelling en taakomschrijving secretariaat van de Raad voor Accountants-administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748);

De Raad voor Accountants-administratieconsulenten gehoord (advies van 4 april 1975),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De betrekkingen van secretaris en adjunct-secretaris worden vervuld door personen die daartoe door de Minister van Economische Zaken worden aangewezen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat. Hij is belat met de uitvoerende arbeid, verbonden aan de taken van de Raad. Hij draagt onder meer zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergaderingen van de Raad.

  • 2 De secretaris wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de adjunct-secretaris.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 15 april 1975

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven