Aanwijzing van havens voor ontratting

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-03-1975 t/m 30-11-2008

Aanwijzing havens voor afgifte certificaten van ontratting en certificaten tot vrijstelling ontratting

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 11 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Als havens waarvoor regelingen zijn getroffen met betrekking tot ontratting, de afgifte van certificaten van ontratting en de afgifte van certificaten tot vrijstelling van ontratting, als bedoeld in artikel 54 van de Internationale Gezondheidsregeling, worden aangewezen de havens van de gemeenten: Amsterdam, Den Helder, Dordrecht, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam (daarbij behorend Europoort-Botlekgebied en Maasvlaktehavens), Schiedam, Velsen (IJmuiden), Vlaardingen, Zaandam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Als havens, waarvoor een regeling is getroffen met betrekking tot het inspecteren van schepen ten behoeve van de afgifte van certificaten tot vrijstelling van ontratting, als bedoeld in artikel 54 van de Internationale Gezondheidszorgregeling, worden aangewezen de havens van de gemeenten: Delfzijl, Groningen, Harlingen, Terneuzen, Vlissingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De beschikking van 9 oktober 1963, nr. 69016. Directie Volksgezondheid, Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, (Stcrt. 200) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 maart 1975.

Leidschendam, 17 februari 1975

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. M. Hendriks

Naar boven