Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen

[Regeling vervallen per 28-04-2011.]
Geldend van 20-07-2000 t/m 27-04-2011

Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 5 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974, 549),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2011]

Het zwavelgehalte van de brandstoffen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974, 549), wordt als volgt vastgesteld:

 • 1. de te onderzoeken brandstof wordt, wanneer het

  • a. een vaste stof is, bemonsterd volgens de Nederlandse norm NEN 3010,

  • b. een vloeistof is, bemonsterd volgens de methode van de American Society for Testing and Materials, ASTM D4057,

  • c. een gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1145,

  • d. een vloeibaar gemaakt gas is, bemonsterd volgens de methode ASTM D 1265;

 • 2. het zwavelgehalte wordt bepaald, van een monster bedoeld in

  • a. onderdeel 1, onder a, volgens de norm NEN/ISO 351,

  • b. onderdeel 1, onder b, volgens de methode EN ISO 14596,

  • c. onderdeel 1, onder c of d, volgens de methode ASTM D 2784;

 • 3. de interpretatie van de waarde, welke is gevonden volgens een in onderdeel 2 genoemde methode, geschiedt overeenkomstig de norm ISO 4259 (1992)

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2011]

Het besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant bekendgemaakt. Het treedt in werking op 1 november 1974.

Leidschendam, 28 oktober 1974

De

Minister

voornoemd,

I. Vorrink

Terug naar begin van de pagina