Reglement kentekenregistratie

[Regeling vervallen per 01-09-2003.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-08-2003

Besluit van 26 september 1974, ter uitvoering van de Wegenverkeerswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 augustus 1974, no. RXW 57136, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Gelet op de Wegenverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 september 1974, no. 6);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 september 1974, no. RXW 65254, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2003]

Artikel 24. Handelaars-kentekenbewijzen

[Regeling vervallen per 01-09-2003]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Een aanhangwagen of oplegger, die behoort tot de fabrieks- of handelsvoorraad van een bedrijf, of die voor herstel of bewerking ter beschikking is gesteld van een bedrijf, mag met een motorrijtuig over een weg worden voortbewogen, ook indien voor die aanhangwagen of oplegger geen registratiebewijs is afgegeven, mits aan dat bedrijf, ingevolge het derde lid een bijzonder registratiebewijs is afgegeven dat zijn geldigheid niet heeft verloren en waarvan gebruik wordt gemaakt volgens de in het vierde lid bedoelde voorschriften.

  • 3 Met inachtneming van door Onze Minister vast te stellen regelen kan de Directeur aan een bedrijf op aanvraag één of meer bijzondere kentekenbewijzen of registratiebewijzen afgeven, tegen betaling van de kosten daarvan.

  • 4 De Directeur geeft voorschriften omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop van een bijzonder kentekenbewijs of registratiebewijs gebruik mag worden gemaakt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 26 september 1974

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. WESTERTERP.

Uitgegeven de eerste oktober 1974.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven