Aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 30-07-1974 t/m 31-12-2005

Aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet;

Overwegende, dat vogelcholera een gevaar kan opleveren voor een ernstige aantasting van de pluimveestapel,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als een besmettelijke ziekte van vogels wordt aangewezen: vogelcholera.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 juli 1974

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven