Beschikking vaststelling examengeld

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 10-04-1993 t/m 30-04-2009

Beschikking vaststelling examengeld

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 62 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Voor het afleggen van de onderscheidene onderdelen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), zijn de navolgende bedragen verschuldigd:

  • a. voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304): f 160;

  • b. voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;

  • c. voor het onderdeel, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 180;

  • d. voor ieder van de onderdelen, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder c en d, van het vorengenoemde besluit: ƒ. 90.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

  • 3 Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 4 juli 1974

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken.

Th. M. Hazekamp

Naar boven