Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-01-1978 t/m 30-06-2007

Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973 (Stb. 1973, 55),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als substanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973, worden aangewezen de geneesmiddelen in een farmaceutische vorm, bevattende één of meer substanties, voorkomende op de lijst, behorende bij het Besluit U.R.-geneesmiddelen (Stcrt. 1970, 35), met uitzondering van:

  • a. oplossingen voor parenteraal gebruik met een volume van meer dan 50 ml, alsmede oplossingen voor peritoneaalspoeling;

  • b. vloeistoffen voor spoeling of desinfectie van de blaas.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 september 1974.

Leidschendam, 19 april 1974

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. M. Hendriks

Naar boven