Toezicht keuringsinstellingen Zaaizaad- en Plantgoedwet

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 15-01-1995 t/m 31-01-2006

Toezicht keuringsinstellingen Zaaizaad- en Plantgoedwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 89 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Op de krachtens artikel 87 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet aangewezen keuringsinstellingen wordt Rijkstoezicht uitgeoefend door de Directeur Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en door deze daartoe aangewezen ambtenaren, met dien verstande dat ten aanzien van plantenziektenkundige aangelegenheden het Rijkstoezicht wordt uitgeoefend door de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst en door deze daartoe aangewezen ambtenaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 september 1968, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, nr. J. 2391 (Stcrt. 189), wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 21 december 1973

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven