Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1976.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-1974 t/m heden

Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 9, achtste lid, der Algemene Ouderdomswet, per 30 september 1973 ten minste één procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1972:

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel V van de Wet houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud van 6 juli 1972, Stb. 390.

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, waarmede in het jaar 1973 vastgestelde bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1974 worden verhoogd, wordt bepaald op 12.

Artikel 2

Het percentage, bedoeld in artikel V, eerste lid, van de Wet houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud (Stb. 1972, 390). waarmede in het jaar 1972 vastgestelde bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1974 worden verhoogd, wordt bepaald op 23.

Artikel 3

Het percentage, bedoeld in artikel V, eerste lid, van de Wet houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud (Stb. 1972, 390), waarmede in het jaar 1971 vastgestelde bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1974 worden verhoogd, wordt bepaald op 40.

Artikel 4

Het percentage, bedoeld in artikel V, eerste lid, van de Wet houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud (Stb. 1972, 390), waarmede bedragen voor levensonderhoud, vóór 1 januari 1971 vastgesteld, met ingang van 1 januari 1974 worden verhoogd, wordt bepaald op 54.

Artikel 5

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 6

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974.

's-Gravenhage, 7 november 1973

De

Minister

van Justitie,

Van Agt.

Naar boven