Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie

[Regeling vervallen per 20-03-2014.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 19-03-2014

Aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder a en 13 van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1973, 356),

Besluiten:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen reglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het in artikel 1 genoemde besluit wordt goedgekeurd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant bekendgemaakt.

Leidschendam , 7 september 1973

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

I. Vorrink

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. E. Westerterp

Keuringsreglement ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632).

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Bij de aanvrage om een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632) dienen met betrekking tot het in de aanvrage vermelde type te worden verstrekt:

  a. een formulier overeenkomstig het aan dit reglement gehechte model A, dat volledig is ingevuld;

  b. tekeningen van de verbrandingsruimte en van de zuiger, de zuigerveren daarbij inbegrepen;

  c. een diagram, aangevende de maximale lichthoogten van de kleppen en de openings- en sluitingshoeken ten opzichte van de dode punten;

  d. een foto van de motor en van de motorruimte.

 • 2 Bij de aanvrage om een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging dienen met betrekking tot het in de aanvrage vermelde type te worden verstrekt:

  a. een formulier overeenkomstig het aan dit reglement gehechte model B, dat volledig is ingevuld;

  b. tekeningen van de verbrandingsruimte en van het bovenvlak van de zuiger;

  c. een foto van de motor.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde bescheiden dienen in tweevoud te worden ingediend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Op het voor de keuring vastgestelde tijdstip dient een motorrijtuig, behorende tot het in de aanvrage vermelde type, voorhanden te zijn. Betreft het een aanvrage als bedoeld in artikel 1, tweede lid, dan mag in plaats van een motorrijtuig als bedoeld voorhanden zijn een motor met de daarbij behorende uitrustingsstukken, zoals omschreven in het aan dit reglement gehechte model B.

 • 2 De uitvoering van de in de keuringsvoorschriften aangegeven proeven vangt niet aan alvorens vaststaat dat het ter keuring aangeboden motorrijtuig of der ter keuring aangeboden motor met de daarbij behorende uitrustingsstukken behoort tot het in de aanvrage vermelde type.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het motorrijtuig of de ter keuring aangeboden motor met de daarbij behorende uitrustingsstukken dient in bedrijfsvaardige staat te verkeren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 De voor de keuring verschuldigde vergoeding bedraagt, indien overeenkomstig het in artikel 1 van het Besluit keuringsvoorschriften typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging genoemde reglement:

  • a. de daarin beschreven proeven van het type I, II en III worden verricht: ten hoogste € 748,74 vermeerderd met ten hoogste € 260,92 voor elke keer, dat de proef van het type I wordt herhaald;

  • b. alleen de daarin beschreven proeven van het type II en III worden verricht: ten hoogste € 430,09.

 • 2 De voor de keuring verschuldigde vergoeding bedraagt indien overeenkomstig het reglement, genoemd in artikel 2 van het Besluit keuringsvoorschriften typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging, wordt gekeurd: ten hoogste € 635,29.

Model A Formulier als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het keuringsreglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632)

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Hoofdkenmerken van de motor en gegevens omtrent de uitvoering der proeven

1

1.

Beschrijving van de motor

1.1.

Merk

1.2.

Type

1.3.

Cyclus: viertakt/tweetakt (2)

1.4.

Aantal en plaatsing van de cilinders:

1.5.

Boring

mm

1.6.

Slag

mm

1.7.

Cilinderinhoud

cm 3

1.8.

Compressieverhouding (3)

1.9.

Koelsysteem

1.10.

Drukvulling met/zonder (2) beschrijving van het systeem

1.11.

Inrichting voor de terugvoering van cartergassen (beschrijving en schema's)

1.12.

Luchtfilter: tekeningen of merken en types

2.

Bijkomende inrichtingen ter bestrijding van verontreiniging (indien aanwezig en indien niet begrepen onder een andere rubriek).

 

Beschrijving en schema's

3.

Voeding

3.1.

Beschrijving en schema's van luchtmondstukken en hun toebehoren (dashpot, verhittingsinrichting, bijkomende luchtinlaten enz.)

3.2.

Brandstoftoevoer

3.2.1.

Door carburateur(s) (2)

 

Aantal

3.2.1.1.

Merk

3.2.1.2.

Type

3.2.1.3.

Afstellingen (2)

3.2.1.3.1.

Sproeiers

3.2.1.3.2.

Venturibuizen

3.2.1.3.3.

Peil in de vlotterkamer

3.2.1.3.4.

Gewicht van de vlotter

3.2.1.3.5.

Vlotternaald

of

Kromme van de lucht-brandstofverhouding en opgave van de uiterste regelstanden waarbij deze kromme wordt bereikt (3)

3.2.1.4.

Choke hand/automatisch (2) Sluitstand (3)

3.2.1.5.

Brandstofpomp

 

Druk (3) of kenmerkend diagram (3)

3.2.2.

Door injectie (2)

3.2.2.1.

Pomp

3.2.2.1.1.

Merk

3.2.2.1.2.

Type

3.2.2.1.3.

Afgegeven hoeveelheid mm3 per slag bij een pompsnelheid van

omw./min (2) (3) of kenmerkend diagram (2) (3)

3.2.2.2.

Verstuiver(s)

3.2.2.2.1.

Merk

3.2.2.2.2.

Type

3.2.2.2.3.

IJking

bar (2) (3)

 

of kenmerkend diagram (2) (3)

4.

Klepdiagram

4.1.

Maximale lichthoogte van de kleppen en openings- en sluithoeken ten opzichte van de dode punten

4.2.

Referentie- en/of afstellingsspeling (2)

5.

Ontsteking

5.1.

Stroomverdeler(s)

5.1.1.

Merk

5.1.2.

Type

5.1.3.

Voorontstekingskromme (3)

5.1.4.

Tijdstip van ontsteking (3)

5.1.5.

Opening der onderbrekingspunten (3)

6.

Uitlaat Beschrijving van de schema's

7.

Verdere gegevens omtrent de keuringsomstandigheden

7.1.

gebezigd smeermiddel

7.1.1.

Merk

7.1.2.

Type (indien smeermiddel aan de brandstof is toegevoegd het oliepercentage vermelden)

7.2.

Bougies

7.2.1.

Merk

7.2.2.

Type

7.2.3.

Electrodenafstand

7.3.

Bobine

7.3.1.

Merk

7.3.2.

Type

7.4.

Ontstekingscondensator

7.4.1.

Merk

7.4.2.

Type

8.

Motorvermogen

8.1.

Draaisnelheid bij stationair draaien

omw./min (3)

8.2.

Motortoerental bij maximumvermogen

omw./min (3)

8.3.

Maximumvermogen PK (ISO-BSI-CUNA-DIN-IGM-SAE, enz. (2) )

Model B Formulier als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, van het keuringsreglement van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ter zake van keuringen ingevolge het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1974, 632)

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Voornaamste kenmerken van het voertuig en van de motor en gegevens betreffende de uitvoering van de proeven

(4)

1.

Beschrijving van de motor

1.1

Merk

1.2.

Type

1.3.

Cyclus: viertakt/tweetakt (5)

1.4.

Boring mm

1.5.

Slag mm

1.6.

Aantal cilinders

1.7.

Cilinderinhoud cm3

1.8.

Compressieverhouding (6)

1.9.

Koelsysteem

1.10.

Drukvulling met/zonder (5) beschrijving van het systeem

1.11.

Luchtfilter: tekeningen of merken en typen

2.

Extra voorzieningen tegen rookgassen (voor zover aanwezig en niet in een andere rubriek ermeld)

 

Beschrijving en schema's

3.

Voeding

3.1.

Beschrijving en schema's van luchtmondstukken en hun toebehoren (verhittingsinrichting, inlaatdemper, enzovoort)

3.2.

Brandstoftoevoer

3.2.1.

Brandstofpomp

 

Druk (6)

of schema van de karakteristieken (6)

3.2.2.

Injectie

3.2.2.1.

Pomp

3.2.2.1.1.

Merk(en)

3.2.2.1.2.

Type(n)

3.2.2.1.3.

Opbrengst

mm3 per slag bij

omw./min van de pomp (6) bij volle inspuiting of schema van de karakteristieken (5) , (6)

Vermelding van de toegepaste methode: op de motor, of proefbank (5)

3.2.2.1.4.

Voorinspuiting

3.2.2.1.4.1.

Grafiek van de voorinspuiting

3.2.2.1.4.2.

Ontsteking

3.2.2.2.

Inspuitleidingen

3.2.2.2.1.

Lengte

3.2.2.2.2.

Inwendige doorsnede

3.2.2.3.

Verstuiver(s)

3.2.2.3.1.

Merk(en)

3.2.2.3.2.

Type(n)

3.2.2.3.3.

Openingsdruk

(bar) (6)

of schema van de karakteristieken (5) , (6)

3.2.2.4.

Drukregelaar

3.2.2.4.1.

Merk(en)

3.2.2.4.2.

Type(n)

3.2.2.4.3.

Uitschakelsnelheid belast:

omw./min

3.2.2.4.4.

Maximale snelheid onbelast:

omw./min

3.2.2.4.5.

Snelheid stationair:

omw./min

3.3.

Koudstartinrichting

3.3.1.

Merk(n)

3.3.2.

Typen(n)

3.3.3.

Beschrijving

   

4.

Kleppenmechanisme

4.1.

Maximale lichthoogte van de kleppen en openings- en sluithoeken ten opzichte van de dode punten

4.2.

Referentie- en/of afstellingsspeling (5)

   

5.

Uitlaatsysteem

5.1.

Beschrijving en schema's

5.2.

Gemiddelde tegendruk bij maximaal vermogen:

mm waterkolom

   

6.

Transmissie

6.1.

Inertie van het vliegwiel van de motor

6.2.

Bijkomende inertie bij neutrale stand van de versnellingshandel

7.

Aanvullende gegevens betreffende de keuringsomstandigheden

7.1.

Gebezigd smeermiddel

7.1.1.

Merk

7.1.2.

Type

(indien smeermiddel aan de brandstof is toegevoegd het oliepercentage vermelden)

   

8.

Motorprestaties

8.1.

Snelheid bij stationair toerental:

omw./min (6)

8.2.

Motortoerental bij maximumvermogen:

omw./min (6)

8.3.

Vermogen gemeten op de zes punten vermeld in punt 2.1. van bijlage III 7

8.3.1.

Motorvermogen op de proefbank-Toegepaste norm vermelden (BSI- CUNA-DIN-GOST-IGM-ISO-SAE enzovoort) (5)

8.3.2.

Vermogen aan de wielen van het voertuig

 

Toerental (n)

omw/min

Vermogen

pk

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   
 1. Voor niet-conventionele motoren of systemen moeten gelijkwaardige gegevens worden verstrekt. ^ [1]
 2. Schrappen wat niet van toepassing is ^ [2]
 3. Tolerantie vermelden ^ [3]
 4. Bij niet-conventionele motoren of systemen moeten de constructeurs de gegevens vermelden die equivalent zijn aan de hierboven vermelde. ^ [4]
 5. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [5]
 6. Toegestane marge vermelden ^ [6]
 7. Van de Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen, nr. 72/306/EEG (Pb. E.G. L190). ^ [7]
Naar boven