Besluit heroprichting Korps rijdende artillerie

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-10-1973 t/m heden

Besluit van 3 september 1973, houdende heroprichting van het Korps rijdende artillerie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van defensie van 24 augustus 1973, Generale Staf, Afdeling Personeel, nr. 276.766/D;

Gelet op artikel 68, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Het Korps rijdende artillerie bestaat uit een of meer afdelingen veldartillerie die als afdelingen rijdende artillerie tot dit korps behoren.

Artikel 3

Aanwijzing van de in artikel 2 genoemde afdelingen geschiedt door Onze Minister van Defensie of door een door hem aan te wijzen functionaris.

Artikel 4

Het Korps rijdende artillerie zet de traditie voort van het per 15 april 1946 opgeheven Korps rijdende artillerie en herdenkt als oprichtingsdatum 21 februari 1793.

Onze Minister van defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

Soestdijk, 3 september 1973

JULIANA.

De Minister van Defensie,

VREDELING.

Uitgegeven de vierde oktober 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven