Instelling Beraadsgroep

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 18-09-1973 t/m 27-08-2004

Instelling Beraadsgroep

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Ingesteld wordt een Beraadsgroep met de opdracht een nota aan de Staten-Generaal voor te bereiden over optredende knelpunten bij de harmonisatie van het welzijnsbeleid en de welzijnswetgeving.

  • 2 De Beraadsgroep laat zich bij haar werkzaamheden leiden door het gestelde in de brief van de Minister van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk van 27 juli 1973, Centrale Directie Wetgevingen Juridische Zaken, U 5368, met bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Tot lid en voorzitter wordt benoemd mr. R. M. Vos, te 's-Gravenhage, hoofd van de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

  • 2 Tot leden worden benoemd de heren: dr. C. Blankestijn, te 's-Gravenhage, J. Beugels, te Amersfoort, drs. R. Hajer, te Amersfoort, mr. P. Kuypers, te Tilburg, dr. A. Peper, te Bloemendaal en drs. G. E. S. van Veen, te 's-Gravenhage.

  • 3 Aan de Beraadsgroep wordt als secretaris toegevoegd mr. P. F. M. Gründemann, te Rijswijk (Z.-H.), administrateur bij de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de niet-ambtelijke leden wordt, zo nodig, uit 's Rijks kas een vergoeding van reis- en verblijfkosten toegekend volgens de regelen welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden voor categorie A.

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer en de belanghebbenden.

Rijswijk, 23 augustus 1973

De

Minister

voornoemd,

H. W. van Doorn

Naar boven