Instelling Stuurcommissie m.e.a.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 09-08-1973 t/m 30-12-2004

Instelling Stuurcommissie m.e.a.o.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

[Vervallen per 31-12-2004]

 • I met ingang van heden in te stellen de Stuurcommissie m.e.a.o., die tot taak zal hebben:

  • 1. het informeren van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake onderwijskundige problemen van het m.e.a.o.;

  • 2. het adviseren van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen ten behoeve van regeling van de onderwijskundige inrichting van het m.e.a.o.;

 • II in de Commissie te benoemen:

  tot lid en voorzitter:

  drs. H. H. Ensing, coördinerend inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

  tot lid en plaatsvervangend voorzitter:

  drs. P. A. M. Reijnders, inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

  tot lid:
  • -

   aangewezen door de Vereniging van directeuren m.e.a.o.:

   • F. Scheepsma, directeur Chr. school voor m.e.a.o. te Leeuwarden;

   • M. A. van Helden, directeur Chr. Scholengemeenschap voor m.e.a.o.-m.a.v.o. te Apeldoorn;

   • drs. G. J. B. Verbeet, directeur r.k. school voor m.e.a.o. te Maastricht;

  • -

   aangewezen door de MEA federatie:

   drs. F. J. Schmitz;

  • -

   aangewezen door het Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Beroepsonderwijs en van Consulenten bij het Leerlingwezen;

   J. A. Knegtmans;

  • -

   aangewezen door de algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie (A.N.O.F.):

   Th. de Graaf;

  • -

   aangewezen door het 3-Bondencontact Beroepsonderwijs:

   mr. J. M. Goldschmeding;

  • -

   aangewezen door de Vereniging De Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra:

   drs. A. F. W. Kléberg;

  • -

   aangewezen door het Bestuur van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid:

   mr. R. E. Lunshof;

  • -

   dr. H. A. Schuring, inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

 • III te benoemen tot secretaris van de stuurcommissie, F. C. van Rhijn, hoofd van de onderafdeling MEL/2 van dit Ministerie;

 • IV te bepalen dat de leden van de Stuurcommissie, voor zover zij daarop niet reeds uit hoofde van een andere functie aanspraak maken, vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 (Cat. A) wordt toegekend.

, 6 juli 1973

Terug naar begin van de pagina