Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie [...] Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-06-1973.
Geldend van 21-06-1973 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Enig artikel

Informatie geldend op 21-06-1973

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-06-1973)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-06-1973 Nieuwe-regeling 04-06-1973 Stb. 1973, 272 04-06-1973 Stb. 1973, 272
Naar boven