Instelling stuurcommissie h.e.a.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 15-06-1973 t/m 30-12-2004

Instelling stuurcommissie h.e.a.o.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende, dat het gewenst is een stuurcommissie in te stellen voor het hoger economisch en administratief onderwijs met betrekking tot de diverse aspecten van het onderwijsaspect in genoemde vorm van onderwijs.

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I met ingang van heden in te stellen de stuurcommissie h.e.a.o. die tot taak zal hebben:

  • 1. het informeren van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake onderwijskundige problemen van het h.e.a.o.;

  • 2. het adviseren van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen ten behoeve van regeling van de onderwijskundige inrichting van het h.e.a.o.;

 • II in de commissie te benoemen:

  tot lid en voorzitter:

  prof. dr. J. L. Bouma, bestuurslid van de school voor hoger economisch en administratief onderwijs te Groningen, als lid aangewezen door de vereniging van scholen voor hoger economisch en administratief onderwijs (‘Bestuurscontact h.e.a.o.’);

  tot lid en plaatsvervangend voorzitter:

  drs. W. H. Weekenborg, directeur van de directie Beroepsgericht voortgezet onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

  tot lid:
  • drs. H. H. Ensing, coördinerend inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

  • drs. P. A. M. Reijnders, inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

  • aangewezen door de vereniging van scholen voor hoger economisch en administratief onderwijs (‘Besturencontact H.E.A.O.’);

   mr. L. C. de Oude, bestuurslid van de school voor hoger economisch en administratief onderwijs te Rotterdam;

  • aangewezen door de vereniging van directeuren van scholen voor h.e.a.o.;

   • drs. R. J. Dees, directeur gemeentelijke hogere economische school te 's-Gravenhage;

   • drs. P. Folkers, directeur hogere economische school te Rotterdam;

  • aangewezen door de bond van docenten bij tertiair onderwijs;

   A. C. van Wickeren: drs. ir. P. M. de Graaf;

  • aangewezen door de StichtingH.E.S.-Unie, contactorgaan van de studerenden aan het hoger economisch en administratief onderwijs:

   E. Zijlstra; P. W. A. Waals;

 • III te benoemen tot secretaris van de stuurcommissie;

  mr. J. A. J. Knijff, hoofd van de onderafdeling MEL/3 van dit ministerie;

 • IV te bepalen, dat de leden van de stuurcommissie, voor zover zij daarop niet reeds uit hoofde van een andere functie aanspraak maken, vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 (Cat. A) wordt toegekend.

Naar boven