Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid

Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 29-12-2005.
Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 29-12-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-12-2005)

Opmerking

Bij Stb.2005/620 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-1973 Nieuwe-regeling 22-12-1972 Stb. 1972, 772 22-12-1972 Stb. 1972, 772
Naar boven