Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 29-12-1972 t/m 31-12-2005

Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Nertsenziektenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als besmettelijke ziekte van nertsen, bedoeld in artikel 3 van de Nertsenziektenwet wordt aangewezen: virus enteritis.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 december 1972

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven