Instelling Commissie Schooldecanaat

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 07-01-1973 t/m 30-12-2004

Instelling Commissie Schooldecanaat

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I in te stellen een commissie, die tot taak zal hebben van advies te dienen inzake:

  • a. taakomschrijving en taakafbakening van de schooldecaan in het voortgezet onderwijs;

  • b. uitbouw van het schooldecanaat;

  • c. inhoud en organisatie van passende opleidingen voor het schooldecanaat;

  • d. positie van de schooldecaan en faciliteiten voor de uitoefening van zijn functie;

  • e. relatie tussen huidige schooldecanaat tot toekomstige counseling;

 • II de voorzitter te machtigen, indien en voor zover hij dit in het belang van de uitvoering van de opdracht nodig acht;

  • a. andere commissies, instanties en personen te horen en te doen horen;

  • b. uit de commissie sub-commissies of werkgroepen aan te wijzen;

 • III

  • in de commissie te benoemen tot lid en voorzitter:

   prof. dr. M. J. Langeveld, te Bilthoven;

  • tot lid en secretaris:

   drs. M. J. Rood, te 's Hertogenbosch;

  • tot lid:

   drs. W. J. Buijs, te Warnsveld: E. L. C. Kalle, te Dorst; P. Lafeber, te Arnhem; J. G. L. Koene te Roermond; L. F. J. Sanders, te Nijmegen; L. van Beek, te Balk; A. Lenderink, te Emmeloord; mej. R. Wevers, te Maastricht; drs. H. G. J. M. Kooter, te Castricum; J. A. Knegtmans, te Rotterdam, H. A. Teeuwen, te Rotterdam; H. L. Hartog, te Amstelveen; J. van der Meer, te Delft; drs. J. I. C. M. Daniëls, te Rijswijk (Z.H.); drs. Chr. Boermeester, te 's-Gravenhage; drs. A. W. van der Meer, te Amsterdam; dr. N. Deen, te Utrecht; A. Lunshof, te Rijswijk; drs. W. E. H. Beyers, te Tilburg; A. F. M. v.d. Berghe, te Maartensdijk; jhr. drs. A. F. de Savornin Lohman, te Amsterdam; N. M. de Bresser, te Rotterdam; mr. drs. P. Lantermans, te Dubbeldam; G. C. Schaap, te 's-Gravenhage; dr. K. Doornbos, te Heelsum;

  te bepalen:

  • a. dat de commissie kan worden aangeduid als de Commissie Schooldecanaat;

  • b. dat door en uit de commissie zo spoedig mogelijk een vice-voorzitter wordt benoemd;

  • c. dat deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst;

  • d. dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan de benoemden.

Naar boven