Instelling Begeleidingscommissie Scholengemeenschappen meao/mmo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 13-12-1972 t/m 30-12-2004

Instelling Begeleidingscommissie Scholengemeenschappen meao/mmo

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op het rapport van de Werkgroep Scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o.;

Overwegende, dat het gewenst is genoemde scholengemeenschappen te begeleiden met betrekking tot die aspecten van het onderwijsproces, waarvoor landelijk advies en bijstand wordt gevraagd,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I met ingang van heden in te stellen de Begeleidingscommissie Scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o., die tot taak zal hebben:

  • 1. het leggen en onderhouden van contacten met de besturen en directies van scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o.;

  • 2. het inventariseren van mogelijkheden en signaleren van ontwikkelingen voor gemeenschappelijk onderwijs binnen scholengemeenschap m.e.a.o./m.m.o.;

  • 3. het steun verlenen aan onderwijskundige integratie in scholengemeenschappen.;

  • 4. het onderzoeken van mogelijkheden voor subsidie aanvragen voor onderwijskundige experimenten, die onderzoek en ontwikkelingswerk omvatten (onder ontwikkelingswerk wordt in dit verband verstaan: het toetsen en wijzigen van reeds bestaande programma's, alsmede het toetsen van nieuwe programma's);

  • 5. het verzorgen van (ten minste) een jaarlijkse publicatie, die informatie geeft over de ontwikkelingen op het gebied van scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o.;

  • 6. het geven van adviezen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen omtrent de voorwaarden voor integratie;

 • II in de Commissie te benoemen:

  • tot lid en voorzitter:

   drs. P. A. M. Reijnders, inspecteur van het economisch en administratief onderwijs;

  • tot lid en plaatsvervangend voorzitter:

   J. G. de Dood, inspecteur van het middenstandsonderwijs;

  • tot leden:

   • -

    namens de Kring van Directeuren van MEAO-scholen en de Vereniging van Directeuren van Detailhandelsscholen: drs. J. Blokland, directeur gemeentelijke scholengemeenschap voor m.e.a.o./m.m.o.-l.m.o. te Alkmaar;

    A. H. den Boer, directeur scholengemeenschap voor m.e.a.o.-m.m.o. te Eindhoven;

    B. H. de Jong, directeur gemeentelijke scholengemeenschap voor m.e.a.o.-m.m.o. te Utrecht;

    drs. F. Th. van Meegeren, directeur r.k. scholengemeenschap voor m.e.a.o.-m.m.o. te 's-Hertogenbosch;

   • -

    namens het Contactgesprek Detailhandelsscholen:

    G. A. Demper, E. J. F. Manse;

   • -

    namens het 3-Bondencontact Beroepsonderwijs:

    G. J. van Bavel, M. C. H. de Wilde;

   • -

    namens de MEA-federatie:

    A. P. Kemmeren;

   • -

    namens het Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Beroepsonderwijs en van Consulenten bij het Leerlingwezen;

    A. A. Wijers;

   • -

    namens het Overlegcentrum Middenstandsonderwijs:

    J. G. L. Lempens;

   • -

    namens de Vereniging De Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra:

    drs. G. A. de Boer, drs. A. F. W. Kléberg;

 • III te benoemen tot ambtelijk waarnemer van dit ministerie:

  mr. P. D. Walbeehm, chef afdeling MEL en tot

  secretaris van de begeleidingscommissie:

  F. C. van Rhijn, chef van onderafdeling MEL/2 van dit ministerie;

 • IV te bepalen, dat de leden van de begeleidingscommissie, voor zover zij daarvoor niet reeds uit hoofde van een andere functie aanspraak op maken, vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 (Cat. A) wordt toegekend.

Naar boven