Besmettelijke ziekten bij knaagdieren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 20-10-1972 t/m 31-12-2005

Besmettelijke ziekten bij knaagdieren: Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 5 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren (Stb. 1953, 416)

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren (Stb. 1953, 416) , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De Beschikking van 17 juni 1955, Nr. J 1018, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (Stcrt. 142) wordt ingetrokken.

  • 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag waarop zij wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 oktober 1972

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven