Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting WAMIL
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002822
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
 2. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:4
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 124
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 35
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 63a
 5. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikelen: 10, 11, 12
 7. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 8. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXVII
 9. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 17
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 120
 11. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 42
 12. Participatiewet
  Artikel: 60a
 13. Regeling SUWI
  Artikelen: 3.4, 3.5
 14. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 15. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 16. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 54
 17. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 18. SZW-intrekkingsregeling 2004
 19. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
  Artikelen: 1, 2, 9
 20. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 21. Veteranenbesluit
  Artikel: 12
 22. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 23. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.35
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46
 26. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 21
 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 28. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 29. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 30. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 31. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IX, XIII
 32. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 96, 120
 33. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 34. Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
 35. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIII
 36. Ziektewet
  Artikel: 45g

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
t/m 31-01-2001 1) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
31-12-1998 t/m 01-03-1997 2) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
25-04-1997 t/m 01-01-1996 3) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996 Stb. 1996, 248 23909 04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1995 t/m 01-08-1993 4) Wijziging 19-01-1995 Stb. 1994, 302 23442 19-01-1995 Stb. 1994, 302
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
21-09-1991 Wijziging 29-08-1991 Stb. 1991, 460 21845 29-08-1991 Stb. 1991, 460
24-06-1987 t/m 01-01-1986 Wijziging 29-05-1987 Stb. 1987, 292 19441 29-05-1987 Stb. 1987, 292
01-01-1987 Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 567 19383 26-11-1986 Stb. 1986, 597
01-01-1986 Wijziging 29-05-1987 Stb. 1987, 292 19441 29-05-1987 Stb. 1987, 292
01-10-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-09-1972 Nieuwe-regeling 07-06-1972 Stb. 1972, 313 10732 07-06-1972 Stb. 1972, 313
01-07-1966 Nieuwe-regeling 07-06-1972 Stb. 1972, 313 10732 07-06-1972 Stb. 1972, 313

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21)
 2. Heeft betrekking op Artikel 72)
 3. Heeft betrekking op Artikel 23)
 4. Heeft betrekking op Artikel 5a4)
Naar boven