Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
    Artikelen 1, 12
  2. Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
    Artikelen II, III
  3. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
    Artikel 21
Terug naar begin van de pagina