Instelling outillage commissie l.t.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 07-05-1972 t/m 30-12-2004

Instelling outillage commissie l.t.o.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I in te stellen een outillage commissie voor het lager technisch onderwijs;

 • II aan de commissie op te dragen: te adviseren omtrent goed te keuren plannen en begrotingen voor de inrichting van de onderwijsruimten ten behoeve van het lager technisch onderwijs, op grond van onderwijskundige, technische, onderhoudskundige, veiligheidtechnische en financiële overwegingen;

 • III de commissie te machtigen indien en voor zover zij dit in het belang van de uitvoering van haar opdracht nodig acht, andere deskundigen op het gebied van onderwijs, techniek, onderhoud, veiligheid uit te nodigen en te horen;

 • IV in de commissie te benoemen:

  tot lid en voorzitter:

  ir. E. van Ree, te 's-Gravenhage;

  tot lid en secretaris:

  M. W. Wienk, te 's-Gravenhage;

  tot lid en plv. voorzitter:

  ir. H. M. v.d. Maas, te 's-Gravenhage;

  tot lid:

  H. J. Eversing., te Amersfoort;

  tot plv. lid:

  H. P. A. Kneepkens, te 's-Hertogenbosch;

  tot lid:
  • A. Worisek, te 's-Gravenhage;

  • drs. J. A. van Nieuwenhuyzen, te 's-Gravenhage;

  • W. L. W. Boïn, te Warmond;

  • H. Kamphuis, te Deventer;

  • A. den Hertog, te Hoofddorp;

  • Ph. Th. Maessen, te Nijmegen;

  • A. J. Hijl, te Venray,

  • en H. J. M. Woerdmar, te 's-Gravenhage.

 • V te bepalen, dat de benoeming van E. van Ree, M. W. Wienk, H. M. v.d. Maas. H. J. Evers. H. P. A. Kneepkens en A. Worisek voortvloeit uit het ambt dat zij bekleden;

 • VI te bepalen, dat deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst.

, 13 maart 1972

De

Minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

C. van Veen

Naar boven