Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Watov
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002798
Rechtsgebied Ondernemingspraktijk
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)
    Enig-artikel: enig-artikel

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-1992 Wijziging 06-12-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 606
samen met
Stb. 1989, 616
17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1972 Nieuwe-regeling 15-12-1971 Stb. 1971, 748 10981 21-05-1971 Stb. 1971, 355
Nieuwe-regeling 15-12-1971 Stb. 1971, 748 10981 01-01-1972 Stb. 1972, 355
Naar boven