Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Alcoholwet
    Artikel: 14
  2. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
    Artikel: 1
  3. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina