Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Alcoholwet
    Artikel: 14
  2. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
    Artikel: 1
  3. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-1992 Wijziging 28-12-1989
samen met
06-12-1991
Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606
17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1972 Nieuwe-regeling 15-12-1971 Stb. 1971, 748 10981 21-05-1971 Stb. 1971, 355
Naar boven