Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-12-1971.
Geldend van 25-12-1971 t/m 21-12-2009

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 25-12-1971

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-12-1971)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2009 Intrekking-regeling 09-11-2009 Stb. 2009, 489 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 1
25-12-1971 tot 01-01-1971 Nieuwe-regeling 14-12-1971 Stcrt. 1971, 250 AWZ81219 14-12-1971 Stcrt. 1971, 250

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven