Verontreinigingsheffing rijkswateren

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 08-12-1971 t/m heden

Verontreinigingsheffing rijkswateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 52 en 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Mede gelet op de artikelen 19 en 21 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;

Besluit:

Artikel 1

De verplichtingen, welke volgens de artikelen 47, 50 en 51 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bestaan jegens het hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, gelden mede jegens de ambtenaren van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, schriftelijk aangewezen door het hoofd van genoemd bureau.

's-Gravenhage, 10 november 1971

De

Minister

voornoemd,

W. Drees

Naar boven